Har bedriften din overskuddslikviditet er plasseringskonto et godt alternativ. 12 frie uttak pr kalenderår sikrer god tilgang til pengene.

Fastrenteinnskudd passer for de som ønsker en forutsigbar avkastning. Med fastrenteinnskudd bindes innskuddet for en avtalt periode - i denne perioden er renten garantert, uavhengig av det generelle rentenivået. Rentene blir kapitalisert minst en gang pr. år og ved utløp av bindingsperioden.

Vi tilbyr også konto med 31 dagers bindingstid. Ta kontakt med din rådgiver for mer informasjon.

Fond er et godt alternativ når du ønsker bedre avkastning på bedriftens midler. Vi har fond som passer alt fra kortere likviditetsreserver til midler med lang investeringshorisont.

Gjennom Sparebanken Møres meglerbord for aksjer kan du handle verdipapir og få gode råd. Du kan også handle aksjer via nettbankens aksjehandelsløsning.

Vi hjelper deg gjerne!

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om plassering, hjelper vi deg gjerne.