Bedriftskonto

Tjenester Rentesats
1.000.000 og over 0,10 %
1 - 999.999 0,00 %

Intervallberegning av renten

Foreningskonto
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %
Fastrenteinnskudd
Tjenester Rentesats
12 mnd. binding 1,00 %

Vilkår

Prisene kan endres av banken uten forutgående varsel. Minsteinnskudd kr 15.000.

Ved brudd på fastrenteavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp beregnes det uttaksgebyr på 2,5 % av uttaksbeløpet i avtalens gjenstående løpetid.

Landbrukskonto
Tjenester Rentesats
250.000 og over 0,20 %
50.000 - 249.999 0,10 %
1 - 49.999 0,00 %

Intervallberegning av renten

Plasseringskonto - ordinære vilkår
Tjenester Rentesats
Kr 250.000 og over 0,00 %
Kr 50.000 - 249.999 0,00 %
Til kr 50.000 0,00 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Skattetrekkskonto
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %