IR-politikk

Sparebanken Møres informasjon til og kommunikasjon med finansmarkedet og andre interessegrupper skal synliggjøre bankens og konsernets totale verdier, herunder både økonomiske og andre verdier.

Vår investorpleie skal bygge opp under våre kjerneverdier; nær, engasjert og handlekraftig. 

Sparebanken Møre følger Oslo Børs sin anbefaling om rapportering av investor relations-informasjon. Den totale investorpleien skal være av høy kvalitet og gjenstand for transparens og åpenhet. Informasjonen som gis til markedet og andre interessenter skal være fullstendig, nøyaktig og tidsriktig. 

Likebehandling, transparens og aktsomhet knyttet til håndtering og spredning av finansiell og annen IR-informasjon skal være grunnlaget for all investorpleie.