Fondssparing i 1-2 år

Dersom du ønsker et alternativ til ordinær sparekonto, selv om sparemålet ditt kun er 1-2 år frem i tid.

DNB Aktiv Rente (II) N

Passer for deg som vil spare i et aktivt forvaltet fond som har som mål å gi moderat avkastning på fondets investeringer. 

Minimum sparebeløp kr 100.

Fondskonto er riktig konto for sparing i rentefond.

Hvis du oppretter fast sparing og dermed sprer sparingen over tid minimeres også risiko for tap.


arrow.svg

Fondene og fondspakkene må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Ønsker du personlig rådgivning - ta kontakt med en av våre rådgivere. Se også informasjon om investorbeskyttelse.Fondene og fondspakkene er satt sammen av bankens investeringskomite for fond. Denne komiteen utarbeider og vurderer fondene og fondspakkene regelmessig.


Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om sparing i fond, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.
icon Telefon 70 11 30 00
icon Chat (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Ring meg (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Bestill møte

Hvorfor velge fond eller fondspakker med middels risiko?

  • Du godtar noe svingninger i verdien på din portefølje. Dette betyr at du aksepterer risiko for tap på investeringen i perioder i forventning om å oppnå høyere avkastning på lang sikt. 
  • Du legger vekt på at investeringen din på lang sikt får en moderat vekst. Samtidig ønsker du å unngå store fall i verdien på din formue.

Denne illustrasjonen viser historiske svingninger i markedet:

utvikling-oslo-bors-2.svg


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at du tar stilling til hvor store svingninger (hvilken risiko) du kan akseptere.