Middels risiko

Fondssparing i 2-5 år

Dersom du ønsker et alternativ til sparekonto, når sparemålet ditt er 2-5 år frem i tid, og du ønsker middels risikoprofil.

DNB Aktiv 50 N

Passer for deg som vil spare i et aktivt forvaltet fond som har som mål å gi moderat avkastning på fondets investeringer. 


Minimum sparebeløp kr 100.

Fondskonto er riktig konto for sparing i dette fondet.

Hvis du oppretter fast sparing og dermed sprer sparingen over tid minimeres også risiko for tap.


arrow.svg

Fondene og fondspakkene må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Ønsker du personlig rådgivning - ta kontakt med en av våre rådgivere. Se også informasjon om investorbeskyttelse.Fondene og fondspakkene er satt sammen av bankens investeringskomite for fond. Denne komiteen utarbeider og vurderer fondene og fondspakkene regelmessig.


Aksjesparekonto er en gunstig konto for deg som vil spare i aksjer og aksjefond innen for EØS. I en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond og reinvestere hele beløpet uten å skatte av gevinsten. Skatten utsetter du helt til du tar mer penger ut av kontoen enn du har skutt inn. Alle fond som er merket med en sparegris i fondsoversikten kan handles i en aksjesparekonto.

Fondskonto dersom du skal handle fond og enten ikke ønsker skattefordelen som Aksjesparekonto gir eller skal handle fond som ikke har høy nok aksjeandel til at du kan bruke Aksjesparekonto.

IPS står for Individuell Pensjonssparing med skattefordel. På kontoen kan du spare opptil 40.000 kr i året i f.eks fond og andre verdipapirer. Pengene du setter inn på kontoen, er bundet frem til du fyller 62 år. Ved start av pensjonsutbetaling, skatter du av pengene som alminnelig inntekt.

Aksje- og egenkapitalbeviskonto (ordinær VPS konto) velger du når du skal investere i aksjer og egenkapitalbevis.

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om sparing i fond, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.
icon Telefon 70 11 30 00
icon Chat (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Ring meg (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Bestill møte

Hvorfor velge fond eller fondspakker med middels risiko?

  • Du godtar noe svingninger i verdien på din portefølje. Dette betyr at du aksepterer risiko for tap på investeringen i perioder i forventning om å oppnå høyere avkastning på lang sikt. 
  • Du legger vekt på at investeringen din på lang sikt får en moderat vekst. Samtidig ønsker du å unngå store fall i verdien på din formue.

Denne illustrasjonen viser historiske svingninger i markedet:

utvikling-oslo-bors-2.svg


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at du tar stilling til hvor store svingninger (hvilken risiko) du kan akseptere.