Fondspakke

SBM Lav

Vårt tryggeste fondsvalg. En pakke med lav risiko. For deg med en tidshorisont på over 5 år.

Små svingninger Små svingninger
Lav risiko for tap Lav risiko for tap
Stødig og langsom utvikling Stødig og langsom utvikling
SBM Lav

Fondspakken kan passe for deg som ønsker å sette inn ett engangsbeløp eller spare kr 1000 eller mer per måned


Pakken inneholder følgende sammensetning av fond:

70 % SBM Storebrand Global Kreditt IG N 70 % SBM Storebrand Global Kreditt IG N 20 % SBM Storebrand Global ESG Plus N 20 % SBM Storebrand Global ESG Plus N 10 % SBM Alfred Berg Gambak N 10 % SBM Alfred Berg Gambak N
Pakken består av rentefond og aksjefond. Aksjefond vil inngå på Aksjesparekonto.
For å sikre at fondspakken er tilpasset en lav risikoprofil er det en god idé å rebalansere pakken årlig. For å rebalansere porteføljen må du kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen av fond i porteføljen din opprettholdes og er i balanse. Vi hjelper deg gjerne.
SBM Lav Aktiv

Dette er et kombinasjonsfond som kan passe for deg som ønsker å spare fra kr 100 per måned.


Pakken inneholder følgende fond:

SBM DNB Aktiv 30 N SBM DNB Aktiv 30 N
Med kombinasjonsfond investerer du i både renter og aksjer i ett fond.
For å sikre at fondspakken er tilpasset lav risikoprofil rebalanseres fondet av fondsleverandøren. Det gjør de ved å kjøpe og selge andeler slik at sammensetningen av fond i porteføljen din opprettholdes og er i balanse.
Dersom du er NY FONDSKUNDE - velg opprettelse av FONDSKONTO når du kjøper fondet.

Hvorfor velge fond eller fondspakker med lav risiko?

  • Dersom du godtar kun små svingninger i verdien på din portefølje, og helst velger produkter som gir lav risiko for tap. Dette betyr at du aksepterer lav avkastning.
  • Dersom du legger vekt på at investeringen din, på lang sikt, utvikler seg stødig og i tråd med dine forventninger. Samtidig godtar du at formuen din vokser langsomt.

Denne illustrasjonen viser historiske svingninger i markedet:

utvikling-oslo-bors-2.svg


Historisk avkastning er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, verdipapirfondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.

Ulike fond påvirkes ulikt av svingningene i markedet. Det er derfor viktig at du tar stilling til hvor store svingninger (hvilken risiko) du kan akseptere

Aksjesparekonto er en gunstig konto for deg som vil spare i aksjer og aksjefond innen for EØS. I en aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjer og aksjefond og reinvestere hele beløpet uten å skatte av gevinsten. Skatten utsetter du helt til du tar mer penger ut av kontoen enn du har skutt inn. Alle fond som er merket med en sparegris i fondsoversikten kan handles i en aksjesparekonto.

Fondskonto dersom du skal handle fond og enten ikke ønsker skattefordelen som Aksjesparekonto gir eller skal handle fond som ikke har høy nok aksjeandel til at du kan bruke Aksjesparekonto.

IPS står for Individuell Pensjonssparing med skattefordel. På kontoen kan du spare opptil 40.000 kr i året i f.eks fond og andre verdipapirer. Pengene du setter inn på kontoen, er bundet frem til du fyller 62 år. Ved start av pensjonsutbetaling, skatter du av pengene som alminnelig inntekt.

Aksje- og egenkapitalbeviskonto (ordinær VPS konto) velger du når du skal investere i aksjer og egenkapitalbevis.

Hvis du oppretter fast sparing og dermed sprer sparingen over tid minimeres også risiko for tap.


arrow.svg

Fondspakkene må ikke oppfattes som personlig rådgivning. Ønsker du personlig rådgivning - ta kontakt med en av våre rådgivere. Se også informasjon om investorbeskyttelse.


Fondspakkene er satt sammen av bankens investeringskomite for fond. Denne komiteen utarbeider og vurderer fondspakkene regelmessig.

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om sparing i fond, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg.
icon Telefon 70 11 30 00
icon Chat (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Ring meg (Åpent hverdager 08.00-20.00)
icon Bestill møte